Motoriek

Het belang van bewegen

Met de kennis die ik heb opgebouwd van reflexintegratie en sensorische integratieverwerking kan ik de begeleiding van jullie kind ondersteunen met senso-motorische spelletjes en oefeningen. Als Bodymap trainer, leer ik jouw kind het plezier van spelenderwijs bewegingen te maken en te herhalen. En plezier te krijgen in bewegen.

Spel en bewegen is in het belang van de ontwikkeling van de hersenen van het kind.              Gelukkige hersenen geeft gelukkige kinderen! 

Automatiseren van bewegingen

Omdat veel hoogbegaafde kinderen dingen leren door goed te kijken,  zich intensief met een onderwerp bezig houden of door het gewoon in één keer te doen, slaan ze het “vallen en opstaan leren” over. Automatiseren gebeurt niet of nauwelijks.

Hierdoor doen hoogbegaafde kinderen veel minder ervaring op in het leerproces. Waar andere kinderen leren door oefenen en herhalen en nog eens herhalen, haakt het hoogbegaafde kind af en droomt weg of geeft op. Vooral waar het gaat om motorische vaardigheden, worden belangrijke stappen in de ontwikkeling overgeslagen.

Leren leren

Een baby die vlot het hoofdje omhoog kan houden, het kruipen overslaat en meteen gaat lopen,  een ongeduldige baby of peuter, fietsen dat moeilijker blijkt te zijn dan het leek of veters strikken en aankleden wat maar niet zelf wil lukken. Tekenen en schrijven, sport- en spelvaardigheden of het kind ontwikkelt een onhandige motoriek. Andere bijzonderheden kunnen zijn:

  • stotteren of anderen spraakproblemen,
  • zindelijkheidsproblemen,
  • slaapproblemen,
  • veel of snel huilen en driftbuien,
  • moeite met eten,
  • texturen, smaken of geuren kunnen als heel heftig ervaren worden.

                 

Er kan een hoop frustratie ontstaan. Want iets niet zomaar kunnen, dat zijn deze kinderen niet gewend. Leerkrachten of ouders gaan zich langzaam zorgen maken. Het kind is heel slim, maar  basale vaardigheden worden veel moeizamer geleerd. Waar heeft dat mee te maken?

Omdat veel stappen overgeslagen worden kan het zijn dat reflexen uit de babytijd niet goed ingesleten of uitgedoofd zijn in het bewegingspatroon. Hierdoor wordt het lastiger voor het kind om bepaalde motorische vaardigheden te ontwikkelen. Of worden prikkels die binnenkomen anders verwerkt in het centraal zenuwstelsel.

  

Spelenderwijs leert het kind met behulp van het ‘ontwikkelingslab’ beter te bewegen. Hierdoor ontwikkelt het zenuwstelsel zich. Door het spelen en bewegen doet het kind meer prikkels op uit de omgeving, waardoor het automatiseren van vaardigheden zich beter ontwikkelen, die nodig zijn op schoolrijpheidsvaardigheden.