Ik leer leren

Ik leer leren                      

Ik leer leren is een individueel coachingstraject. Het is een training voor ieder kind dat moeite met leren heeft.

 • concentratieproblemen
 • faalangst
 • moeite met plannen en organiseren                                    
 • onderpresteren
 • motivatieproblemen

Deze training is zeer geschikt voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben op de basisschool niet geleerd wat studerend leren is en missen daardoor  studievaardigheden die op het voortgezet onderwijs zo noodzakelijk zijn. Tot het eerste of tweede jaar lukt het hun meestal om op geheugen of door opletten in de les, een redelijk rapport te halen. Rond het einde van het eerste of tweede jaar lopen deze kinderen soms vast, omdat ze niet geleerd hebben hoe ze moeten leren en hoe te moeten werken voor een vlot leerproces. Hierdoor missen ze vaardigheden en kennis.

Dit gemis kan een deuk opleveren in het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze gaan denken dat ze niet kunnen leren of tóch niet zo slim zijn als ze altijd dachten. Zo ontstaat een fixed mindset. Het kind staat niet meer open om te leren en moeilijke stof te behappen. Een groot motivatie probleem voor school en voor leren ontstaat.

Wat leer je met de training 

We werken met het werkboek  “ik leer leren” van Thea Adema. Het boek is inbegrepen bij de training. Het boek bestaat uit 54 pagina’s en bevat oefeningen, tips en weetjes om te leren leren.

Wat je leert:

 • Wat helpt bij leren
 • plannen en organiseren en evalueren
 • wat jouw leerstijl  en leerstrategie is
 • leren concentreren
 • hoe ga je om met spanning en stress
 • eigen verantwoordelijkheid
 • motivatie, wat doe je met geen zin en saaie lessen?

Voor wie?

Voor kinderen van groep 7 en 8 voor de overgang naar het voortgezet onderwijs, brugklassers en tweede jaars Havo en VWO leerlingen die merken dat het leren niet meer zo makkelijk gaat.

Is de training iets voor jou of voor uw zoon of dochter. Neem dan contact op of maak een afspraak. Zie contactformulier.

Ik leer leren

Meer informatie: www.ikleerleren.nl

Sinds 2013 wordt de training Ik leer leren in Nederland en België gegeven en het werkt!
De training is opgenomen in, en goedgekeurd voor de interventiedatabase van het RIVM, Centrum Gezond Leven.

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik leer leren’ training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat ‘ik leer leren’ over HOE te leren.
Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.